תקנון שימוש באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

מבוא

ברוכים הבאים ל- excellench.com (להלן “האתר”) .השימוש באתר על תכניו, השירותים הניתנים בו והמוצרים המוצעים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה (להלן “התקנון”). הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, הורדה או רכישה של מוצריו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
תקנון זה בתוקף מתאריך 1/1/2017.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. השימוש באתר על תכניו, השירותים הניתנים בו והמוצרים המוצעים בו, מהווה אישור מצידך שקראת ואתה מקבל את התקנון על הנוסח המעודכן שלו לאחר כל עדכון.

שימוש אחראי באתר

בביקורך באתר שלנו לקריאת מידע, שימוש בשירותים, בכלים ובמוצרים המוצעים באתר, בין אם באופן ישיר או באופן עקיף (להלן “המשאבים”) אתה מסכים שהשימוש במשאבים הינו למטרות המוגדרות והמאושרות על ידי: א) תקנון זה; ב) החוקים, התקנות והכללים המקובלים בשימוש באתרי אינטרנט בישראל. בכלל זה, אתה מסכים כדלהלן:

1. על מנת לעשות שימוש במשאבים, אתה עדוי להתבקש לספק מידע אישי עליך ו/או על העסק שלך (אמו אמצעי זיהוי, פרטי יצירת קשר וכיוב’) כחלק מתהליך הרישום לאתר או כחלק מהשימוש שלך במשאבים. אתה מתחייב שכל מידע אותו תספק עליך יהיה מדוייק, נכון ועדכני. אתה מצהיר, כי ידוע לך שכל הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2. אתה אחראי לשמירת סודיות הפרטים המזהים המאפשרים לך להתחבר לאתר שלנו ולהשתמש במשאבים. לפיכך, אתה אחראי לכל הפעילות הנעשית תחת החשבון שלך באתר.

3. גישה (או ניסיון גישה) לאתר שלנו ולמי מהמשאבים בכל אמצעי או דרך שאינם הועמדו על ידינו למטרה זו הינה אסורה בהחלט. אתה מתחייב שלא לגשת (או לנסות לגשת) למשאבים באמצעים אוטומטים, או שאינם אתיים או שאינם רגילים.

4. כל פעילות המפריעה או פוגעת במשאבים, לרבות בשרתים ו/או רשת התקשורת המשרתים את המשאבים, הינה אסורה בהחלט.

5. כל ניסיון להעתיק, לשכפל, לייצר מחדש, למכור או לסחור במשאבים אסור בהחלט.

6. אתה האחראי הבלעדי להשלכות, לנזקים ולהפסדים העשויים להיגרם לנו, באופן ישיר או עקיף, כתוצאה מפעילות אסורה הנעשית על ידך, כפי שמפורטת בסעיפים הנ”ל, ואתה עשוי לשאת באחריות פלילית או אזרחית.

7. אנו עשויים להציע באתר כלי תקשורת פתוחים, כמו הערות לבלוג, פוסטים בבלוג, צ’אט פומבי, פורומים, לוחות מודעות, קבוצות דיון, קבוצות דיוור, דירוג וחוות דעת על שירותים ומוצרים, שירותי מדיה חברתית כאלו ואחרים, וכו’ (להלן “הכלים הפתוחים”). אתה מבין שאנו לא בהכרח מנטרים תכנים אלו לפני פרסומם באתר ולכן אתה אחראי באופן אישי לשימוש אחראי ואתי בכלים הפתוחים האלו. במשלוח תכנים באמצעות כלים פתוחים אלו לאתר שלנו, את מסכים שלא להעלות, לפרסם, לשתף או להפיץ בכל דרך אחרת מידע אשר הוא:

א. שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

ב. מפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי כלשהו.

ג. מכיל כל סוג של פרסום שאינו מורשה.

ד. מתחזה לאדם או יישות כלשהי, לרבות עובדים ונציגים של excellench.com.
שמורה לנו הזכות להסיר באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת כל תוכן, שלפי שיפוטנו, אינו עומד בתנאי התקנון, לרבות כל תוכן שאנו מפרשים כתוכן פוגעני, מזיק, לא מדוייק או המפר זכויותיו של כל צד שלישי. אין אנו אחראיים לכל עיכוב או כישלון בהסרת מידע שכזה. אם אתה מפרסם תכנים אותם בחרנו להסיר, אתה נותן בזאת את הסכמתך ומוותר על כל טענה כנגד הסרה זו.

8. אין אנו נושאים באחריות כלשהי לתכנים המפורסמים באתר שלנו על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו. יחד עם זאת, כל תוכן שאתה מפרסם תוך שימוש בכלים הפתוחים המוצעים באתר שלנו, בהנחה שאינו מפר תקנון זה ו/או פוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, עובר לבעלות של excellench.com ובעליו, וככזה, שמורה לנו הזכות הבלעדית הקניינית, ללא אפשרות חזרה לביטול זכות זו, לפרסם, להפיק, להתאים, לשנות, לתרגם, להציג באופן פומבי ולהפיץ לפי ראות עיננו תוכן זה בכל העולם ללא שום התחייבות מצידנו. זכות זו מתייחסת רק לתכנים המפורסמים באמצעות הכלים הפתוחים, ולא למידע הניתן בתהליך הרישום לאתר הנדרש על מנת להעניק לך גישה למשאבים. המידע האישי הניתן במהלך תהליך הרישום לאתר ו/או טופס יצירת הקשר עימנו, כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

9. אתה מסכים לפטור מאחריות את excellench.com, בעליה, שותפיה, חברות הבנות וחברת האם שלה, עובדיה, מנהליה, סוכניה, תורמיה ונציגיה בגין כל נזק, הוצאות, הפסדים ועלויות, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת תקנון זה או אי מילוי איזו התחייבות הקשורה לחשבון שלך באתר שלנו, בין אם נעשה תחת שימושך או אדם אחר העושה שימוש בחשבון שלך. שמורה לנו הזכות לקחת, באופן בלעדי, את ההגנה על טענה כלשהי כנגד הזכות שלנו לפטור מאחריות לפי תקנון זה. במקרה כזה, אתה תשתף פעולה איתנו, ככל שתתבקש מאיתנו במידה ובאופן סבירים.

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו מאד, ולכן כתבנו מדיניות פרטיות נפרדת על מנת לפרט כיצד אנו אוספים, מאחסנים, מאבטחים, מעבדים ומנהלים את המידע האישי שלך. מדיניות הפרטיות שלנו נכללת תחת תקנון זה. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

האתר כחנות מסחר וירטואלית

10. האתר רשאי לשמש כחנות אלקטרונית ו/או כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן “הלקוח”), לטובת מכירת מוצרים ושירותים דיגיטלים שונים, כגון: קורסים, מוצרי תוכנה, שירותי תמיכה ועדכוני מוצרים, וכד’ (להלן: “המוצרים והשירותים”).

11. excellench.com רשאית לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של excellench.com.

12. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית excellench.com לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, רשאית excellench.com לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי excellench.com.

13. המשתמש מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות excellench.com, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של excellench.com ו/או מי מטעמה.

14. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדואר האלקטרוני מאת excellench.com ללקוח, אינה מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינה מחייבת את excellench.com. הרישום שנרשם במחשבי excellench.com יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.

15. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או שירות חיצוני, כמו PayPal. יחד עם זאת, רשאית excellench.com לדרוש את התמורה גם בכל דרך אחרת.

16. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי ו/או לא נתקבלה התמורה מאת הלקוח במלואה, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של excellench.com לצורך הסדרת התשלום. הלקוח מסכים, כי במקרה כזה יהא מחוייב כלפי excellench.com כאשר העיסקה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת התשלום ע”י הלקוח. במקרה כאמור, רשאי הלקוח לעשות שימוש במוצרים ובשירותים אותם רכש רק החל ממועד השלמת העיסקה לרבות קבלת מלוא התשלום עבורה מאת הלקוח. לא פעל הלקוח להסדרת התשלום בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי קבלת אישור לביצוע העסקה, תהיה excellench.com זכאית לבטל את ההזמנה ו/או לדרוש את תמורת העסקה בכל אמצעי תשלום אחר, לפי שיקול דעתה של excellench.com.

17. excellench.com תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר ו/או השירות, מחיר המוצר ו/או השירות, אחריות על המוצר וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ל- excellench.com באמצעות הדואר האלקטרוני או טופס יצירת קשר המופיע באתר.

18. לא תהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות תקלות תקשורת ברשת האינטרנט, בשרתי האינטרנט והדאר האלקטרוני וכו’, אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה. בכל מקרה תוגבל אחריותה של excellench.com בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של excellench.com או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח ואשר התקבלו בפועל אצל excellench.com. excellench.com ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – בכל עילת התביעה שיטען הלקוח – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

19. הלקוח מסכים , כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבה של excellench.com.

20. הלקוח מצהיר כי כתובת האימייל עימה הוא נרשם לביצוע הרכישה הינה כתובת אימייל חוקית המשמשת אותו ו/או את העסק שלו, וכי ידוע לו שכתובת אימייל זו משמשת כמפתח לכל פעולותיו מול excellench.com, לרבות רישוי תוכנה, התחברות לאתר, פניות לקבלת שירות וכו’.

21. הלקוח מצהיר כי פרטי ההתחברות לאתר, ובפרט סיסמת ההתחברות, הינם אישיים וידועים רק לו, וכן כי ישמשו אותו למטרות התחברות לאתר והתקשרות עם excellench.com לפי הוראות תקנון זה והוראות אשר תפורסמנה באתר.

22. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת excellench.com ואין excellench.com יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.

23. excellench.com עשויה לאפשר הורדת מוצרים למטרת התנסות, ללא תמורה (להלן “מוצר התנסות”). העושה שימוש במוצר התנסות מצהיר כי לא יעשה שימוש במוצר ההתנסות, למעט לטובת בדיקת התאמת המוצר לצרכיו, לפרק זמן סביר בלבד. כמו כן, מצהיר העושה שימוש במוצר התנסות כי לא יעביר מוצר זה לכל אדם או עסק אחר לכל מטרה שהיא.

24. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ובתקנות ביטול עסקה -שבתקנות הגנת הצרכן, התשע”א-2010, המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי excellench.com אינם ברי החזרה ולפיכך לא ניתן לבטל עיסקה מרגע שהושלמה. על הלקוח לבדוק התאמת המוצר ו/או השירות היטב לצרכיו לפני רכישתם, לרבות שימוש במוצרים הניתנים להורדה ללא תמורה למטרת התנסות.

25. בכל מקרה, לא יהיה רשאי הלקוח לטעון לאחריות excellench.com כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

26. excellench.com תהא רשאית לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שהוא ולרבות במידה ויתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח.

27. היה וביטלה excellench.com עסקה, מתחייב הלקוח לחדול משימוש במוצר ו/או השירות אשר רכש, למחוק כל עותק של המוצר ו/או תוצריו מכל אמצעי אחסון ו/או גיבוי עליהם שמר את המוצר ו/או תוצריו, באופן שלא ניתן יהיה לשחזרם.

28. בכל במקרה ונפלה טעות קולמוס במידע המופיע באתר אודות המוצרים והשירותים, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור המוצר/שירות; לא תהא excellench.com אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות והלקוח מצהיר, כי ידוע לו שייתכנו טעויות באתר.

29. excellench.com ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של excellench.com בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח בגובה התשלום ששולם לידי excellench.com בלבד.

הגבלת אחריות

בשימוש באתר שלנו, אתה מסכים ומבין שכל המשאבים אותם אנו מציעים ניתנים כפי שהם על בסיס “AS IS” וככל שהם זמינים. לפיכך, אין אנו מתחייבים או אחראיים כלפייך כדלהלן:

א. שהמשאבים שלנו עונים לצרכים ולדרישות שלך.

ב. שהשימוש במשאבים שלנו יהיה נטול הפרעות, בטוח, מניב תגובה בזמן כלשהו ונטול שגיאות.

ג. שהמידע המושג על ידי שימוש במשאבים שלנו יהיה מדוייק או מהימן.

ד. שכל טעות או פגם בפעולה של מי מהמשאבים באתר שלנו יתוקן.

כמו כן, אתה מבין ומסכים כדלהלן:

ה. כל הורדה או השגה של תוכן בדרך כלשהי באמצעות השימוש במשאבים של האתר שלנו, נעשית לפי בחירתך ואתה נושא בכל סיכון הכרוך בכך ובאחריות לכל נזק למחשב או לכל מכשיר אחר אשר ברשותך או לאיבוד נתונים כתוצאה מפעולה שכזו.

ו. אין בשום מידע או עצה, בין אם ניתן בכתב או בעל פה, במפורש או באופן עקיף, דרך אתר excellench.com או באמצעות מי מהמשאבים באתר שלנו, משום יצירת אחריות, התחייבות או תנאים כלשהם, למעט אלו ההמפורטים באופן מפורש בתקנון זה.

בהתאם לפרק הגבלת אחריות זה, אתה מבין ומסכים באופן מפורש שכל טענה כלפיינו תהיה מוגבלת לסכום אותו שילמת, אם שילמת, עבור המוצרים ו/או השירותים אותם אנו מציעים באתר. excellench.com לא תישא באחריות לאובדן או נזק אשר נגרמו לך באופן ישיר או עקיף, בכוונה או שלא בכוונה, כתוצאה מהשימוש במשאבים באתר שלנו, או כתוצאה מאיבוד נתונים, ביטול גישה או אי-זמינות האתר שלנו, במידה המירבית העומדת לזכותנו לפי החוק.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל התכנים והחומרים באתר excellench.com, לרבות אך לא רק הטקסט, התמונות, שם האתר, הלוגו והאיורים, הם הקניין הרוחני של excellench.com ו/או השותפים שלה, ומוגנים בחוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר מתאימים. כל שימוש בלתי הולם בתכני האתר, לרבות אך לא רק העתקו, שכפולו, הפצתו, הצגתו או העברתו הינו אסור בהחלט, למעט אם ניתן אישור מפורש לכך על ידי excellench.com או מהבעלים החוקיים של התוכן.

הפסקת השימוש באתר

אתה מסכים ששמורה לנו הזכות, לפי שיפוטנו הבלעדי, לבטל את הגישה שלך לאתר שלנו, חלקו או למי מהמשאבים באתר שלנו, ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לרבות (אך לא רק) בשל הפרת תנאי תקנון זה. כל פעילות החשודה כבלתי חוקית, כהונאה או כנצלנית עשויה לשמש עילה לניתוק ההתקשרות ביננו, ביטול הגישה שלך לאתר והעברתה לטיפול על ידי רשויות החוק. מיד עם ביטול הגישה שלך לאתר, הזכות שלך לשימוש במשאבים באתר שלנו תישלל באופן מיידי ונהיה חופשיים למחוק כל מידע שלך או שאתה יצרת באתר שלנו השמור אצלנו, לרבות נתוני הכניסה שלך לחשבון שלך באתר שלנו.

סמכות שיפוטית

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

ערבות

אלא אם צויין אחרת, excellench.com פוטרת את עצמה באופן מפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, בין אם מפורשים או מרומזים בעקיפין, לרבות (אך לא רק) אחריות המתייחסת למסחר או כשירות למטרה כלשהי.

יצירת קשר

בכל שאלה או הערה לתקנון זה, אנא צור עימנו קשר ב: info@excellench.com